Algemene voorwaarden

Kies uw merk
Richtlijnen voor het gebruik van Output B.V. beeld- en tekstmateriaal:
 1. Output B.V. beeld- en tekstmateriaal mag uitsluitend gebruikt worden als informatie op uw website ter ondersteuning van onze producten.
 2. Beeld- en tekstmateriaal mag geenszins worden doorgegeven aan derden of gekopiëerd worden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. Beeld- en tekstmateriaal mag niet worden gebruikt om speciale commerciële acties te ondersteunen.
 4. Beeld- en tekstmateriaal mag onder geen enkele voorwaarde aangepast of gemanipuleerd worden met een grafisch software pakket.
 5. Bij misbruik kunnen wij op eenvoudig schriftelijk verzoek en eenzijdig eisen om het beeld- en tekstmateriaal/publicaties te verwijderen en/of stop te zetten.
 6. Een exemplaar van al de gedrukte publicatie zal naar ons worden toegezonden.
 7. Door het drukken, publiceren of op het web plaatsen van ons beeldmateiaal verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.
 8. Beeld- en tekstmateriaal mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 9. Goedkeuring dient bij elke publicatie opnieuw te worden aangevraagd.
 10. Bovenstaande voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op product foto s. Overzicht en sfeer foto s mogen nooit worden gebruikt door derden zonder schriftelijke toestemming vooraf.
 11. Bij publicatie van het beeld- en tekstmateriaal op internet dient altijd schriftelijke toestemming aan Output BV te worden gevraagd.

Alle leveringen geschieden volgens onze leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant.