Output nieuws

SLV roept alle EUROSPOT Track Spotlights GU10 terug

    De kwaliteit en veiligheid van haar producten heeft een toprioriteit bij SLV. Toch is een potentieel gevaar ontdekt bij één van de SLV producten, dat derhalve niet voldoet aan het kwaliteitswaarborg dat SLV stelt. Bij de GU10 50W gloeilampen (QPAR51) is nu vastgesteld dat deze schade kunnen berokkenen aan de isolatie van de armatuurbedrading van bovenoemde Track Spotlight. Bij bepaalde ongunstigde omstandigheden bestaat het risico dat een levensgevaarlijke elektrische schok veroorzaakt wordt bij aanraking van de behuizing van dit product. Tot op heden zijn er geen gevallen van schade en/of persoonlijk letsel bekend. Meer informatie over dit probleem en over de terugroeping van de producten kunt u krijgen door contact met ons op te nemen.

Terug naar Algemeen nieuws